IEC Education

Slide 1

Chương trình học lập trình trực tuyến hoàn toàn miễn phí

Slide 2

Học lập trình miễn phí dành cho học sinh, sinh viên

previous arrow
next arrow

Giới Thiệu

Chào bạn! bạn chưa biết Code, bạn lo lắng mình không biết có học Coding được hay không? Hãy đến với các khóa học lập trình Codings Online hoàn toàn miễn phí trên IECEDU.VN.

Khóa học Lập trình trực tuyến tại IECEDU.VN dành cho học sinh, sinh viên Việt Nam. Các khóa học giúp bạn làm chủ ngôn ngữ lập trình:

  • Thiết kế website: HTML&CSS, PHP&MySQL
  • Lập trình Game Unity: C#, Unity
  • Lập trình ứng dụng: Python, PyGame

Sau khóa học các bạn có thể tự sáng tạo phần mềm, Website, Games cơ bản; rèn luyện tư duy logic và kỹ năng cần có cho thời đại mới như: Giao tiếp, Tư duy phản biện, Tính sáng tạo, Hợp tác…là kỹ năng quan trọng của công dân thế kỷ 21.

Các khóa học sẽ trang bị kiến thức về công nghệ thông tin, nuôi dưỡng đam mê công nghệ, tạo nền móng chuẩn bị tốt trong tương lai. Hãy đăng ký để trở thành học viên của IECEDU.VN ngay hôm nay.

Khóa Học Dành Cho Bạn

KHÓA HTML Basic
Khóa học này dành cho:
- Các bạn đang tìm hiểu về lập trình web
- Các bạn mới tìm hiểu về lập trình HTML và CSS
- Và sau khóa học, các bạn sẽ tự thiết kế được một website cơ bản
KHÓA C# Basic
- Khóa học cung cấp kiến thức cơ bản về lập trình C#, có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C#

- Thực hành tạo ứng dụng C# trong quá trình học, có khả năng phát triển phần mềm ứng dụng bằng C#

- Học viên có thể tạo ra một ứng dụng C# hoàn chỉnh làm chuẩn đầu ra của khóa học

- Những người chưa biết lập trình, yêu thích lĩnh vực lập trình đều có thể tham gia khóa học C#
KHÓA PYTHON
Khóa học cung cấp đầy đủ và toàn diện về ngôn ngữ lập trình Python

- Thực hành giải các bài tập rèn luyện cơ bản - nâng cao với Python

- Những người chưa biết về lập trình, yêu thích lĩnh vực lập trình đều có thể tham gia khóa học Python

- Sau khóa học, học viên có nền tảng vững chắc để tham gia các dự án liên quan tới lập trình Python
KHÓA GAME UNITY
Khóa học này dành cho:
- Các bạn đang tìm hiểu về lập trình Game Unity
- Các bạn mới tìm hiểu về lập trình Game và Unity
- Và sau khóa học, các bạn sẽ tự thiết kế được một Game cơ bản bằng Unity
KHÓA PHP BASIC
- Khóa học cung cấp kiến thức cơ bản về lập trình PHP, có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình PHP

- Thực hành tạo ứng dụng PHP trong quá trình học, có khả năng phát triển phần mềm ứng dụng bằng PHP

- Học viên có thể tạo ra một ứng dụng PHP hoàn chỉnh làm chuẩn đầu ra của khóa học

- Những người chưa biết lập trình, yêu thích lĩnh vực lập trình đều có thể tham gia khóa học PHP
KHÓA PYGAME
Khóa học cung cấp đầy đủ và toàn diện về cách tạo ra những trò chơi bằng cách sử dụng thư viện Pygame

- Thực hành giải các bài tập rèn luyện cơ bản - nâng cao với thư viện Pygame

- Những người chưa biết về lập trình, yêu thích lĩnh vực lập trình đều có thể tham gia khóa học này

- Sau khóa học, học viên có nền tảng vững chắc để tham gia các dự án liên quan tới lập trình game bằng thư viện Pygame

Đăng Ký Học Lập Trình Miễn Phí

    Bạn là nam hay nữ?

    Tin Tức